Sekcionálne garážové brány

So sekcionálnymi garážovými bránami šetríte priestor, nakoľko sa otvárajú zvislo, a sú umiestnené tesne pod stropom. Garážová brána sa montuje za stavebný otvor, preto tvar otvoru garáže nie je podstatný. Mechanické blokovanie poskytuje maximálnu bezpečnosť aj voči vlámaniu sa, zatvorením sa poistka proti vypáčeniu pevne zablokuje a tým bráni nadvihnutiu.