Pre garážové brány

Vlečné stropné motory so zabudovanou elektronikou riadenia je možné používať na ovládanie sekciových a štandardných výklopných brán. Zabudovaná prúdová ochrana signalizuje prekážku v priestore zatvárania a pri indikácii zabezpečí okamžitý reverzný návrat do hornej úvrate. Reťazový alebo remeňový prevod motorovej jednotky bezhlučne otvára sekciovú bránu a zároveň uzatvára a zamyká pomocou motorovej jednotky.
Odblokovací mechanizmus umožňuje odomknúť motor pri výpadku napájania a použiť pružinové posilňovače na ručné otvorenie sekciových brán.

K pohonu je možné používať diaľkové ovládače, kľúčový spínač, kódové tlačidlo, magnetickú kartu ...