Cestné závory

Cestné závory uzatvoria ľubovoľný priechod. Pri použití páru závor dokážeme uzatvoriť až 24000 mm široký priestor a zabezpečíme priechod a plynulé otáčanie aj kamiónom s nadrozmerným nákladom.
Rýchlosť otvárania a zatvárania 2 až 12 sekúnd spĺňa požiadavky parkovísk aj s veľkou frekvenciou a automatickou obsluhou riadenou výpočtovou technikou.
Pomerne jednoduchá údržba a spoľahlivý mechanizmus s riadiacou elektronikou už 12 rokov prináša spokojnosť užívateľom na celom Slovensku.
Signalizačné a bezpečnostné doplnky umožňujú ich používanie na všetkých úsekoch dopravy a pri uzatváraní ľubovoľných priechodov.