Cestné zábrany CAT

Do centier historických miest a nádvorí sa s obľubou používa ako cestná zábrana padacia reťaz, ktorá umožňuje uzatvárať priechody až do 15000 mm šírky a klasický tvar neruší vzhľad tak ako cestná závora.
Koľajnice pre reťaz nainštalované na komunikáciu slúžia zároveň ako spomaľovače dopravných prostriedkov. Jednoduché stĺpy s prevodovkou a s protizávažím môžu byť v ľubovoľnom farebnom odtieni a dodávajú sa aj v ušľachtilej antikorovej oceli.